Ring til os på Tlf: 5280 2969

Bogføring

Kreditorbogholderi

 • Bogføring af indkomne bilag
 • betaling af kreditorer
 • Afstemning efter kontoudtog

Debitorbogholderi

 • Fakturering efter tilsendt grundlag
 • Bogføring af indbetaling
 • Rykker procedure

Finansbogholderi

 • Bogføring af likvide konti
 • Bogføring af løn bilag
 • Afstemning af konti
 • Anlægskartotek
 • Varelager
 • Periodiseringer
 • Momsregnskab
 • Værdipapirer

Øvrigt regnskab

 • Periode balance evt. sammenligning med budget
 • Budgettering
 • Analyse af omkostninger og evt. besparelser
 • Likviditetsforecast
 • Indberetning til SKAT og andre myndigheder
 • Rapportering med nøgletal
 • Klargøring af regnskabsmateriale til revisor
 • Effektivisering af arbejdsgange
 • Diverse regnskabsanalyser
 • Kontakt til myndigheder, revisor og andre samarbejdspartnere